Niels Christian Hvidt

 

banner conf

Fotos
Emner
Foredrag
Fotos

Fotografier og omtale til foldere mv.

Niels Christian Hvidt

Bio

 

Professor i Eksistentiel og Åndelig omsorg, Theol.Dr. Niels Christian Hvidt, født 1969, er teolog og humanistisk sundhedsforsker, der siden 2006 har været ansat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet – fra 2006-2014 ved Forskningsenheden for Helbred, Menneske og Samfund, og fra 2014 ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Fra marts 2013 til december 2014 var han tillige 50% Professorved Professur für Spiritual Care ved Ludwig Maxmilian Universitäti München.

 

Fra August 2012 til Marts 2014 var han Seniorforsker ved Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) i rammen af en Interdisciplinær Forskergruppe (IRG) med kolleger Klaus Baumann og Arndt Büssing (see IRG Rrofile). Med same forskergruppe har han grundlagt The Network for Research in Spirituality and Health (www.nersh.org fra juni ‘13), ligesom han er initiator og leder af det murstensløse Netværk for Forskning i Tro og Helbred. Han deltager i forskellige danske og internationale forskningsprojekter om forholdet mellem tro og helbred.

 

Niels Christian Hvidt blev i 1997 cand. theol. fra Københavns Universitet, efter samme år at have fået tildelt universitetets guldmedalje for en afhandling med titlen "Profeti og åbenbaring". I 2001 forsvarede han sin doktorgrad ved Gregoriana Universitet i Rom, hvor han underviste fra 2000 til 2004. I 2002 blev han tildelt et forskningslegat fra H. Lundbeck om forholdet mellem tro og helbred. Som led i dette projekt har han været gæsteforsker på Center for Spirituality, Theology and Health ved Duke University,Kræftens Bekæmpelse og Det Teologiske Fakultet ved TheUniversity of Notre Dame.

 

Hvidts primære forskningsinteresse er de eksistentielle og religiøse ressourcer, der ofte har betydning i livs- og krisemestring (i religionsfilosofi og teologi ofte betragtet indenfor teodicéfeltet). Endvidere har han beskæftiget sig med troen på guddommelig handlen, et emne han har arbejdet med fra forskellige vinkler (profeti, undere, åndelig helbredelse). Han har publiceret om de samme temaer i internationale videnskabelige tidsskrifter og bogudgivelser.

 

I 2004 udkom Kan tro flytte bjerge?, en antologi ved forskellige danske bidragydere om forholdet mellem religion og helbred, som han har redigeret med Dr.med. Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse (Gyldendal 2004), der blev fuldt op med bogen Kan Bjerge Flytte Troen? (Gyldendal 2009). Hvidt har forfattet Mirakler – Møder mellem Himmel og Jord (Gyldendal 2002) og hans italienske doktorgrad er udkommet på Oxford University Press i maj 2007 med titlen Christian Prophecy – The Post-BiblicalTradition. Sidst udkom bogen Kunstens Mirakler, skrevet i samarbejde med Elisabeth Assing Hvidt (Gyldendal 2008).

 

Niels Christian Hvidt medvirker ofte i danske og internationale nyhedsmedier ligesom han holder mange foredrag om de ovennævnte temaer.

 

For yderligere information se:www.sdu.dk/ansat/nchvidtwww.uni-muenchen.dewww.hvidt.com

Contact: nc@hvidt.com

 

 


Klik på et af billederne for at downloade et højtopløst foto af Niels Christian Hvidt til brug i blade, mv


 

View page in English

© Niels Christian Hvidt 2019. All rights reserved.